De geschiedenis van onze school en logo

Onze school is in 2018 ontstaan door een fusie tussen de openbare school It Twaspan en de Christelijke school De Schalmei. De projectgroep die de zaken rondom de fusie regelde heeft toen voor de nieuwe naam De Laweij gekozen. Deze naam komt voort uit de geschiedenis van Haulerwijk en heeft te maken met de afgravingen van het veen. De Laweij is een paal waarin een mandje omhoog werd gehesen. Dit signaal gaf de pauze en het einde van de werkdag aan voor de werknemers. In die tijd had bijna niemand een horloge

De Tjongerwerven

BS De Laweij is een van de scholen van De Tjongerwerven CPO