Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 maandag dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30- 14.15 uur
woensdag van 8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur

Op onze school werken we met een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school.

Op de bekers, broodbakjes, pakjes e.d. moet de naam van het kind vermeld staan.

Pauze voor de groepen 3 tot en met 8:

  • 10.00-10.15 uur ochtendpauze
  • 12.00-12.30 uur middagpauze 

Ziekmelden:

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, kunt u hem/haar afmelden voor 8.30 uur via een Parro berichtje naar de betreffende leerkracht of ná 8.30 uur bellen via telefoonnummer 0516-438150 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie  17 okt 2022 21 okt 2022
Kerstvakantie  26 dec 2022 06 jan 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb 2023 03 maart 2023
Meivakantie  24 apr 2023 05 mei 2023
Zomervakantie 24 jul 2023 03 sep 2023

Feest – en vrije dagen 2021-2022

 

05 dec 2022 Sinterklaas  Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
23 dec 2022 Kerst Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
18 jan 2023 Cursusmiddag EDI Alle leerlingen ’s middags vrij

10 feb 2023

Margedag Alle leerlingen hele dag vrij
12 apr 2023 Cursusmiddag EDI Alle leerlingen ’s middags vrij
27 jun 2023 Margedag Alle leerlingen hele dag vrij
15 t/m 18 apr 2022 Pasen Alle leerlingen hele dag vrij
11 mei 2022 Cursusdag Kanjertraining Alle leerlingen hele dag vrij
25 mei 2022 Tjongerwerven dag Alle leerlingen hele dag vrij
26/27 mei 2022 Hemelvaartdag Alle leerlingen hele dag vrij
6 juni 2e Pinksterdag Alle leerlingen hele dag vrij