Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 4 maandag dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30- 14.15 uur
woensdag van 8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur

Op onze school werken we met een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school.

Op de bekers, broodbakjes, pakjes e.d. moet de naam van het kind vermeld staan.

Pauze voor de groepen 3 tot en met 8:

  • 10.00-10.15 uur ochtendpauze
  • 12.00-12.30 uur middagpauze 

Ziekmelden:

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, kunt u hem/haar afmelden voor 8.30 uur via een Parro berichtje naar de betreffende leerkracht of ná 8.30 uur bellen via telefoonnummer 0516-438150 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie  18 okt 2021 22 okt 2021
Kerstvakantie  27 dec 2021 07 jan 2022
Voorjaarsvakantie 21 feb 2022 25 feb 2022
Meivakantie  25 apr 2022 06 mei 2022
Zomervakantie 18 jul 2022 26 aug 2022

Feest – en vrije dagen 2021-2022

 

22 sept 2021 Cursusmiddag EDI Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
03 dec 2021 Sinterklaas Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
24 dec 2021 Margemiddag onderbouw Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
12 jan 2022 Cursusmiddag EDI Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
28 feb 2022 Cursusdag Kanjertraining Alle leerlingen hele dag vrij
02 mrt 2022 Cursusdag Kanjertraining Alle leerlingen hele dag vrij
15 t/m 18 apr 2022 Pasen Alle leerlingen hele dag vrij
11 mei 2022 Cursusdag Kanjertraining Alle leerlingen hele dag vrij
25 mei 2022 Tjongerwerven dag Alle leerlingen hele dag vrij
26/27 mei 2022 Hemelvaartdag Alle leerlingen hele dag vrij
6 juni 2e Pinksterdag Alle leerlingen hele dag vrij