Visie

De visie van BS De Laweij is teruggebracht tot kernwaarden. Deze kernwaarden staan centraal in onze dagelijks praktijk: het lesgeven en samenwerken op school, vanuit zowel het perspectief van de leerkracht als leerling;.

Betrokkenheid
Bij de kinderen, bij elkaar, van leerlingen bij het onderwijs en aandacht voor elkaar.

Autonomie
Het onderwijsprogramma gaat voor, maar er is tijd en ruimte voor leerlingen en teamleden om eigen keuzes te maken.

Vertrouwen
In elkaar en dat de leerlingen het goed gaan doen op BS de Laweij

Inspirerend
Modern onderwijs met aandacht voor ‘21 century skills’.

Samenwerking
Samenwerken is een belangrijke competentie. Overal moet je samenwerken, op school en op je werk. Het is belangrijk dat kinderen dit goed leren, hierdoor kunnen ze later beter functioneren in de maatschappij. Op school werken we op alle manieren samen. Leerlingen met leraren en andere leerlingen; leraren met elkaar en met ouders.

 

Identiteit

Bs De Laweij is een fusieschool, ontstaan uit OBS it Twaspan en CBS de Schalmei. Op onze basisshool wordt zowel Christelijk als openbaar onderwijs aangeboden op basis van gelijkwaardigheid. Twee keer per week gaan de klassen uiteen, om lessen levensbeschouwing te volgen.

Ouders kunnen per schooljaar kiezen welke lessen hun kinderen volgen; humanistisch vormend (openbaar) onderwijs, of Christelijke levensbeschouwing. Deze lessen worden vormgegeven aan de hand van methode ‘Trefwoord’. De identiteit wordt bewaakt door de identiteitscommissie en kan samengevat worden in de volgende tekst:

‘”Op school voelen kinderen zich welkom en spelen met elkaar. De kinderen zijn zelfbewust en geïnspireerd en kunnen daardoor omgaan met de ander. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving waar ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedereen gelijkt is en gelijk denkt. Daarom mogen kinderen zich op school thuis voelen in hun eigen overtuiging en worden ze vanuit hun eigen achtergrond recht gedaan”.