Ouderbijdrage

Niet alle uitgaven worden door het Ministerie van Onderwijs vergoed. Daarom kennen alle scholen in Nederland een zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig en betaling kan op geen enkele wijze worden afgedwongen. Het voldoen van de ouderbijdrage is geen voorwaarde om een kind mee te laten gaan naar speciale activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies, etc. Kinderen worden dus niet uitgesloten van deelname aan deze activiteiten wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van diverse activiteiten, zoals: vieringen, Sinterklaas, sportactiviteiten, excursies en projecten.

Met instemming van de medezeggenschapsraad is besloten de vrijwillige ouderbijdrage vast te stellen op € 25,00 per leerling per jaar. Stroomt een kind na januari in dan vragen wij € 12,50 voor het resterende jaar.

Voor de financiering van schoolreisjes en kamp geldt dat de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.

Ons bankrekeningnummer: NL62RABO 0325 8266 92. Ovv naam + groep van uw kind

Ik, jij, hij, zij, iedereen hoort erbij!