Ouderbijdrage

Wij vragen van de ouders een vrijwillige bijdrage, deze bedraagt € 25,00 per kind voor het schooljaar 2021/2022. Dit bedrag wordt gebruikt ter bestrijding van de onkosten die de school maakt bij het organiseren van diverse activiteiten die buiten de reguliere vergoedingen vallen: Sint, Kerst, Pasen, musical, sportdag etc. (excl. de schoolreis). Wij willen het innen hiervan het komende schooljaar automatiseren.

Tot het zover is vragen wij u dit bedrag alvast over te maken op NL62RABO 0325 8266 92 t.a.v. schoolfonds De Laweij.

 

Stichting Leergeld

De gemeente Ooststellingwerf vindt dat kinderen uit onze gemeente moeten kunnen meedoen. Dat geldt zeker voor kinderen uit gezinnen die het niet al te ruim hebben.

Meedoen kan zijn:

  • Meedoen aan schoolactiviteiten
  • Meedoen aan sportactiviteiten
  • Meedoen aan culturele activiteiten
  • Meedoen aan vrijetijdsactiviteiten

 

Hoe werkt het?

Leergeld is de organisatie die alle aanvragen in ontvangst neemt. Leergeld komt bij u op bezoek om met u en de kinderen door te nemen welke mogelijkheden er zijn. U hoeft dus niet naar een loket. Na dit bezoek handelt Leergeld de aanvraag af. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de vereniging, winkel of school.

Voor welke kinderen is het bedoeld?

  1. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen van maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld);
  2. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen boven 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld), die door hoge maandelijkse lasten een laag netto besteedbaar inkomen overhouden. Een laag netto besteedbaar inkomen is het bedrag dat een huishouden overhoudt nadat de vaste uitgaven zijn afgetrokken van het netto-inkomen.

 

Aanvragen:

U kunt contact opnemen met:

  • Mevrouw B. Iedema, Coördinator Stichting Leergeld Friesland-Oost

 

Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld, kijk dan op www.leergeld.nl

Aanvraag kunt u indienen via: www.kindpakket.nl/ouders