Ouderbijdrage

Wij vragen van de ouders een vrijwillige bijdrage, deze bedraagt € 25,00 per kind voor het schooljaar 2021/2022. Uit deze bijdrage worden verschillende activiteiten betaald, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie krijgt, omdat ze vaak niet tot het gewone lesprogramma behoren. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals: Kerst-, en Paasviering, Sinterklaas, sportactiviteiten, bijzondere dagen, projecten en het afscheid van groep 8.

Wij innen de bijdrage bij voorkeur per automatische incasso, indien u geen machtiging heeft afgegeven kunt u uw bijdrage over maken op ibannummer NL62RABO 0325 8266 92 o.v.v. de namen van de betreffende leerling(-en)

De schoolreisjes vallen niet onder de ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u een aparte, kostendekkende factuur. 

Mocht u, wegens omstandigheden, deze kosten niet kunnen betalen, vragen wij u contact op te nemen met de directeur, Dineke Homan, tel. 0516-438150 of e-mail: bsdelaweij@tjongerwerven.nl.

Ik, jij, hij, zij, iedereen hoort erbij!