Identiteitscommissie

Basisschool de Laweij is een fusieschool tussen OBS it Twaspan en CBS de Schalmei. Dit houdt in dat de identiteit op de Laweij bestaat uit zowel een openbare als een Christelijke component. Tijdens het fusieproces is er een werkgroep identiteit gevormd. Onder begeleiding van vereniging ‘Verus’ is er een advies uitgebracht over hoe de identiteit vormgegeven kan worden.

Sinds het schooljaar 2018/2019 is de werkgroep identiteit een officiële commissie geworden, de identiteitscommissie. Deze commissie houdt er zicht op dat de gemaakte afspraken- en richtinggevende uitspraken nageleefd worden. 

In de identiteitscommissie nemen momenteel zitting: 

Edwin Winter – Voorzitter / personeelsgeledeing
Wietske Mulder – personeelsgeleding
Marijke ten Hoor – personeelsgeleding
Lucretia Timmer – Personeelsgeleding
Sonja den Hartog – Oudergeleding
Anita Cordes – Oudergeleding
Simone Ritsema –  Oudergeleding
Vacant – Oudergeleding

Voor vragen en- of opmerkingen kunt u contact opnemen met Edwin Winter
e.winter@tjongerwerven.nl

Documenten:

Advies werkgroep identiteit
Richtinggevende uitspraken betreffende identiteit