Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Zij heeft een advies of instemming bevoegdheid omtrent beleidszaken. Ook houdt zij toezicht op de uitgaven die van de oudergelden worden gedaan. 

Contact: mrdelaweij@tjongerwerven.nl

Kim van der Veen

Kim van der Veen

Oudergeleding

Linda Lezwijn

Linda Lezwijn

Oudergeleding

Maaike Molenaar-Jansen

Maaike Molenaar-Jansen

Oudergeleiding

Jildou Hemminga

Jildou Hemminga

Personeelsgeleding

Alex de Jonge

Alex de Jonge

Personeelsgeleding

Miriam Nijholt

Miriam Nijholt

Secretaris | personeelsgeleding