Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Zij heeft een advies of instemming bevoegdheid omtrent beleidszaken. Ook houdt zij toezicht op de uitgaven die van de oudergelden worden gedaan. 

Contact: mrdelaweij@tjongerwerven.nl

Kim van der Veen

Kim van der Veen

Oudergeleding

Linda Lezwijn

Linda Lezwijn

Oudergeleding

Lianne Heijs

Lianne Heijs

Oudergeleding

Jildou Hemminga

Jildou Hemminga

Personeelsgeleding

Alex de Jonge

Alex de Jonge

Personeelsgeleding

Miriam Nijholt

Miriam Nijholt

Secretaris | personeelsgeleding

 

Het jaarverslag van 2020- 2021 vindt u hier