Leerlingenraad

Basisschool De Laweij heeft een leerlingenraad, die elk jaar opnieuw gekozen wordt. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers, uit de groepen 5 t/m. 8, aangevuld met de directeur van de school. De leerlingenraad werkt volgens het principe ‘van leerlingen, voor leerlingen’. 

In de hal van de school hangt een ideeënbus, waarin leerlingen van de school hun ideeën kunnen inbrengen. De leerlingenraad vergadert hier vervolgens over. De leerlingenraad heeft onder andere bewerkstelligd dat er een aanpassing is gedaan aan het jongenstoillet op de eerste verdieping en dat de voetbalveldjes zijn geëgaliseerd. Hiernaast is de leerlingenraad het klankbord voor de leerlingen op school. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol in wat er op school leeft en wat de leerlingen op school graag zien gebeuren. 

Onze leerlingenraad schooljaar 2021-2022:

Groep 5: Sare van der Veen

Groep 6: Jesse Woldman

Groep 7: 

Groep 7/8: Mart Mulder

Groep 8: Jenne Vogelzang