Leerlingenraad

Basisschool De Laweij heeft een leerlingenraad, die elk jaar opnieuw gekozen wordt. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers, uit de groepen 5 t/m. 8, aangevuld met de directeur van de school. De leerlingenraad werkt volgens het principe ‘van leerlingen, voor leerlingen’. 

In de hal van de school hangt een ideeënbus, waarin leerlingen van de school hun ideeën kunnen inbrengen. De leerlingenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol in wat er op school leeft en wat de leerlingen op school graag zien gebeuren. 

Onze leerlingenraad schooljaar 2021-2022:

Groep 5: Sare van der Veen

Groep 6: Jesse Woldman

Groep 7: Annabel Bies

Groep 7/8: Mart Mulder

Groep 8: Jenne Vogelzang