Leerlingenraad

Basisschool De Laweij heeft een leerlingenraad, die elk jaar opnieuw gekozen wordt. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers, uit de groepen 5 t/m. 8, aangevuld met de directeur van de school. De leerlingenraad werkt volgens het principe ‘van leerlingen, voor leerlingen’. 

In de hal van de school hangt een ideeënbus, waarin leerlingen van de school hun ideeën kunnen inbrengen. De leerlingenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol in wat er op school leeft en wat de leerlingen op school graag zien gebeuren. 

Onze leerlingenraad schooljaar 2023-2024:

Groep 5: Finn Heijs

Groep 6: Mees Bijzitter

Groep 7: Yara Ruis

Groep 8: Thieme Hut