De oudercommissie (OC)

De oudercommissie komt ongeveer 6 keer bij elkaar. Deze commissie helpt ons met het organiseren van activiteiten en geeft praktische ondersteuning bij vele activiteiten. Zoals bijvoorbeeld; inkopen doen, sinterklaas- en kerstfeest organiseren, creatieve- en sportactiviteiten en de laatste schooldag. De onkosten die hiervoor worden gemaakt, worden betaald uit de ouderbijdrage.